Van Loon Vlees is zich zeer bewust van het feit dat duurzaam ondernemen een continu proces is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarom structureel verankerd in onze bedrijfsvoering. Om de vorderingen die we maken op dit gebied goed te kunnen sturen en monitoren werken we met vier pijlers: Consument & Gezondheid, Ketenregie en Dierenwelzijn, Welzijn en Veiligheid medewerkers en Duurzaam produceren. Wij rapporteren hier als onderdeel van Van Loon Group jaarlijks over in de vorm van MVO-jaarverslagen. Deze kunt u ook downloaden op deze pagina.

De duurzaamheidpijlers van Van Loon Group (waar Van Loon Vlees onderdeel van uitmaakt)

Consument en Gezondheid

Consument en Gezondheid

Steeds meer mensen in Nederland en daarbuiten kiezen bewust voor een gezonde levensstijl. Meer bewegen, niet roken en gezond eten maken daar inherent onderdeel van uit. Als vleesverwerkend bedrijf spelen wij een belangrijke rol in het borgen van voedselveiligheid. Daar moeten consumenten en klanten blind op kunnen vertrouwen. Daarnaast kijken we ook voortdurend hoe we onze producten gezonder kunnen maken. Denk daarbij aan minder allergenen, vet, nitriet en natrium in producten maar ook aan het terugdringen van het antibioticagebruik door onze rundvee- en varkenshouders.

Ketenregie en Dierenwelzijn

Ketenregie en Dierenwelzijn

Succesvol duurzaam en diervriendelijk ondernemen kan alleen als dit in de hele keten verankerd is. Dieren moeten goed gehuisvest, behandeld, verzorgd, gevoed en vervoerd worden. Van geboorte tot slacht. Nederland loopt zeker voorop als het om dierenwelzijn gaat, maar we zijn er natuurlijk nooit. Van Loon Group zorgt er als ketenregisseur voor, dat vereiste werkwijzen door iedere schakel in de keten goed uitgevoerd worden. En ziet hier op toe. Met oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Wij streven hierbij naar optimale transparantie ten behoeve van onze klanten en de consumenten.

Welzijn en Veiligheid medewerkers

Welzijn en Veiligheid medewerkers

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Van Loon Group wil er alles aan doen een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor hen. Dit betekent dat we enerzijds vol inzetten op veilig en prettig werken en anderzijds op het stimuleren van een gezonde levensstijl. In 2014 zijn we in dit kader gestart met de Van Loon Campus. Deze verzorgt trainingen en opleidingen die medewerkers leren hoe ze hun werk goed en veilig uit kunnen voeren. Daarnaast faciliteert de Van Loon Campus groei en ontwikkeling van medewerkers.

Duurzaam produceren

Duurzaam produceren

Van zonnepanelen op het dak tot het stimuleren van 'duurzaam gedrag' bij medewerkers. En van warmteterugwinning tot het terugdringen van de vervuilingsgraad van het procesafvalwater. Duurzaam produceren kent een breed palet aan maatregelen die een bedrijf kan nemen. Dat is bij Van Loon Group niet anders. Wij doen er alles aan om onze footprint te verkleinen zonder daarmee de continuïteit van onze organisatie in gevaar te brengen. De bouw van onze nieuwe, uiterst duurzame productielocatie in Son in 2016 is daar een treffend voorbeeld van.

MVO Jaarverslagen

Wilt u graag meer lezen over hoe wij als Van Loon Vlees en onderdeel van Van Loon Group invulling geven aan duurzaam ondernemen?
Download dan hier onze MVO-jaarverslagen.